Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wydarzenia, wiadomości i komunikaty dotyczące bieżącej działalności Spółki

07
październik
2022

KOMUNIKAT: ceny ciepła z rekompensatą

Zgodnie z Art. 59. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, informujemy Państwa o cenach ciepła z rekompensatą.

Dla odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy - w Legnicy:

 1. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 166 149,37 zł/MW/rok

 2. Cena ciepła z rekompensatą 72,45 zł/GJ

 3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 18,02 zł/m3

Dla odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy - w Ścinawie:

 1. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 248 286,38 zł/MW/rok

 2. Cena ciepła z rekompensatą 64,15 zł/GJ

 3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 20,69 zł/m3

Dla odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy - w Głogowie*:

 1. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 85 486,22 zł/MW/rok

 2. Cena ciepła z rekompensatą 78,05 zł/GJ

 3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 20,62 zł/m3

  * uwzględniono ceny ciepła z rekompensatą podane do wiadomości przez wytwórcę ciepła „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie dla grup taryfowych G1w i G1wA (źródło ciepła: Ciepłownia Głogów / ciepło w postaci wody gorącej).

Jednocześnie WPEC w Legnicy S.A. informuje, że dla pozostałych obiorców średnia cena wytwarzania ciepła jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. W związku z powyższym dla pozostałych odbiorów ciepła zastosowanie mają stawki z aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła.

Przypominamy o obowiązku złożenia przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale) w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia.

Do pobrania:

Oświadczenie odbiorcy ciepła

Ustawa z dnia 15.09.2022 r.