Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. działa na rynku ciepłowniczym już od 1976 roku i jest jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku.

Podstawą działania przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył, dystrybucja oraz obrót energią cieplną. Przedsiębiorstwo dysponuje również własnymi służbami transportowymi, remontowo-budowlanymi i utrzymania ruchu zabezpieczającymi potrzeby firmy. Codziennie z usług WPEC w Legnicy S.A. korzystają tysiące odbiorców indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych na terenie Dolnego Śląska.

W skład obsługiwanej przez spółkę sieci należą systemy ciepłownicze miast: Legnica, Lubin, Chocianów, Chojnów, Głogów, Ścinawa oraz Złotoryja.

 

Podstawowe dane WPEC w Legnicy SA:

NIP 691-02-01-247

REGON 000160034

KRS 0000081828

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN

Kapitał wpłacony 118.000.000 PLN

Forma prawna: spółka akcyjna

tel.  +48 076  85 68 200 – centrala

tel.  +48 076  85 68 300 – sekretariat

fax  +48 076 85 68 305

e-mail: sekretariat@wpec.legnica.pl

www.wpec.legnica.pl