Zarząd

Zarząd WPEC w Legnicy S.A.  wypełnia swoje zadania w składzie: 

WITOLD NOWICKI –  Prezes Zarządu

MAREK LITWIŃSKI –  Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza

Organem nadzorującym działalność WPEC w Legnicy S.A. jest Rada Nadzorcza w składzie:

TOMASZ DĘBICKI                        – Przewodniczący Rady Nadzorczej

KRZYSZTOF BERESZYŃSKI         – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

HALINA ROSIAK                          – Sekretarz Rady Nadzorczej