Kontakt

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica

 tel. (76) 85 68 300

fax. (76) 85 68 305

  sekretariat@wpec.legnica.pl

www.wpec.legnica.pl

  INNE TELEFONY:

  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE  tel.:  993

  DYSPOZYTOR  tel.: 76 85 68 204 / 205

   

  Sekretariat WPEC w Legnicy S.A.  tel.:  76 85 68 300

  @: sekretariat@wpec.legnica.pl

   

  Kancelaria WPEC w Legnicy S.A. tel.:  76 85 68 200

   

  Inspektor Ochrony Danych : e-mail: iod@wpec.legnica.pl; tel. 76 85 68 300

   

  Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu tel.: 76 85 68 300

  Wydział Utrzymania Ruchu – Kierownik tel.: 76 85 68 300

  Wydział Inwestycji i Remontów – Kierownik  tel.:  76 75 43 165

   

  Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji tel.:  76 85 68 300

  Wydział Zarządzania Produkcją – Kierownik tel.: 76 75 43 238

  Wydział Źródeł Ciepła w Legnicy – Kierownik tel.:   76 75 43 128

  Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w  Chojnowie  i  Chocianowie – Kierownik  tel.:  76 75 43 352

  Wydział Eksploatacji Elektrociepłowni i Sieci w Złotoryi – Kierownik tel.: 76 75 43 341

  Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w Ścinawie   –  Kierownik tel.:  76 75  43 355

  Wydział Eksploatacji Sieci w Legnicy –  Kierownik tel.:  76 75 43  120

  Wydział Eksploatacji Sieci w Lubinie – Kierownik tel.:   785 802 330

  Wydział Eksploatacji Sieci w Głogowie – Kierownik tel.:   76 75 43 360

   

  Dyrektor ds. Kadr i Administracji tel.: 76 85 68 300

  Wydział Organizacyjny – Kierownik tel.:  76 75 43 208

  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkim – Kierownik tel.:  76 75 43 246

  Koordynator ds. Informatyki  tel.:  76 75 43 254

   

  Główny Księgowy  tel.:  76 85 68 300

  Wydział Księgowości i Windykacji – Kierownik   tel.:  76 75 43 222

   

  Dyrektor ds. Finansów  tel.:  76 85 68 300

  Wydział Obsługi Klienta – Kierownik  tel.:   76 75 43 274

  Wydział Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu – Kierownik tel.:  76 75 43 270

  Wydział Zarządzania Majątkiem – Kierownik  tel.:  76 75 43 241

   

  Zespół ds. Ochrony Środowiska  tel.: 76 75 43 126

  Zespół ds. BHP  tel.:  76 75 43 229

  DANE SPÓŁKI:

  NIP 691-02-01-247

  REGON 000160034

  KRS 0000081828

  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Kapitał zakładowy 118.000.000 PLN

  Kapitał wpłacony 118.000.000 PLN

  Forma prawna: spółka akcyjna