Kontakt

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica

 • tel. +48 76 85 68 300
 • fax +48 76 85 68 305
 • e-mail sekretariat@wpec.legnica.pl
 • www.wpec.legnica.pl

Dane Spółki

 • NIP  6910201247
 • REGON  000160034
 • Kapitał zakładowy  118.000.000 PLN
 • Kapitał wpłacony  118.000.000 PLN
 • Forma prawna  spółka akcyjna
 • KRS  0000081828
 • Sąd rejestrowy  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Ważne telefony
 • POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE   993
 • DYSPOZYTOR   76 85 68 204 / 205
 • 76 85 68 200
 • Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu   76 85 68 300
 • Wydział Utrzymania Ruchu – Kierownik   76 75 43 137
 • Wydział Inwestycji i Remontów – Kierownik   76 75 43 165
 • Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji   76 85 68 300
 • Wydział Zarządzania Produkcją – Kierownik   76 75 43 238
 • Wydział Źródeł Ciepła w Legnicy – Kierownik   76 75 43 128
 • Wydział Eksploatacji Sieci w Legnicy –  Kierownik   76 75 43  120
 • Wydział Eksploatacji Sieci w Lubinie – Kierownik   785 802 330
 • Wydział Eksploatacji Sieci w Głogowie – Kierownik   76 75 43 360
 • Wydział Eksploatacji Elektrociepłowni i Sieci w Złotoryi – Kierownik   76 75 43 341
 • Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w  Chojnowie  i  Chocianowie – Kierownik   76 75 43 352
 • Wydział Eksploatacji Źródeł Ciepła i Sieci w Ścinawie  – Kierownik   76 75 43 355
 • Dyrektor ds. Kadr i Administracji   76 85 68 300
 • Wydział Organizacyjny – Kierownik   76 75 43 208
 • Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Kierownik   76 75 43 246
 • Koordynator ds. Informatyki   76 75 43 254
 • Główny Księgowy   76 85 68 300
 • Wydział Księgowości i Windykacji – Kierownik   76 75 43 222
 • Dyrektor ds. Finansów   76 85 68 300
 • Wydział Zarządzania Majątkiem – Kierownik   76 75 43 241
 • Wydział Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu – Kierownik   76 75 43 270
 • Zespół ds. Ochrony Środowiska  76 75 43 126
 • Zespół ds. BHP   76 75 43 229
 • iod@wpec.legnica.pl
 • 76 85 68 300

Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego w serwisie internetowym WPEC w Legnicy S.A. akceptuję zasady polityki prywatności