O Firmie

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna 
działa na rynku ciepłowniczym już od 1976 roku i jest jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku

Jesteśmy jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku. Podstawą działania przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył, dystrybucja oraz obrót energią cieplną.

W skład obsługiwanej przez spółkę sieci należą systemy ciepłownicze miast: Legnica, Lubin, Głogów, Złotoryja,  Chojnów, Chocianów oraz Ścinawa.


Głogów
Lubin
Ścinawa
Chojnów
Legnica
Złotoryja
Chocianów

WPEC w Legnicy S.A. działa na rynku ciepłowniczym od 1976 roku - a więc już od ponad 45 lat.

Codziennie z usług WPEC w Legnicy S.A. korzystają tysiące odbiorców indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych na terenie prowadzenia działalności w obrębie Dolnego Śląska.

Przedsiębiorstwo dysponuje własnymi służbami remontowymi, transportowymi i utrzymania ruchu, zabezpieczającymi potrzeby firmy.

WPEC w Legnicy S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica

 • tel. +48 76 85 68 300
 • fax +48 76 85 68 305
 • e-mail sekretariat@wpec.legnica.pl
 • www.wpec.legnica.pl

Dane Spółki

 • NIP  6910201247
 • REGON  000160034
 • Kapitał zakładowy  233.000.000 PLN
 • Kapitał wpłacony  183.000.000 PLN
 • Forma prawna  Spółka Akcyjna
 • KRS  0000081828
 • Sąd rejestrowy  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

WPEC w liczbach

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna działa na rynku ciepłowniczym już od 1976 roku i jest jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku.

W skład obsługiwanej przez spółkę sieci należą systemy ciepłownicze miast: Legnica, Lubin, Głogów, Złotoryja,  Chojnów, Chocianów oraz Ścinawa.

1634

Liczba odbiorców energii cieplnej dostarczanej przez WPEC

277 km

Łączna długość naszych sieci ciepłowniczych

 2 161 000 GJ

 Sprzedaż ciepła w ujęciu rocznym

5973

Urządzeń kontrolno - pomiarowych

2813

Specjalistycznych urządzeń telemetrycznych

2582

Podłączonych węzłów cieplnych

7

Liczba miast, do których dostarczamy ciepło