Władze Spółki

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki

Zarząd WPEC w Legnicy S.A.  wypełnia swoje zadania w składzie: 

  • Tomasz Panasiuk  -  Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Organem nadzorującym działalność WPEC w Legnicy S.A. jest Rada Nadzorcza w składzie:

  • Mariusz Wróbel  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marcin Harasimowicz  -  Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Musiał  -  Członek Rady Nadzorczej
  • Łukasz Szwancyber  -  Członek Rady Nadzorczej