Władze Spółki

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki

Zarząd WPEC w Legnicy S.A.  wypełnia swoje zadania w składzie: 

  • Marek Litwiński  -  Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Organem nadzorującym działalność WPEC w Legnicy S.A. jest Rada Nadzorcza w składzie:

  • Halina Rosiak  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Paweł Drankiewicz  -  Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kredkowski  -  Członek Rady Nadzorczej