Władze Spółki

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Władze WPEC w Legnicy S.A. stanowią Zarząd oraz Rada Nadzorcza


Zarząd Spółki

Zarząd WPEC w Legnicy S.A.  wypełnia swoje zadania w składzie: 

  • Witold Nowicki  -  Prezes Zarządu
  • Marek Litwiński  -  Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Organem nadzorującym działalność WPEC w Legnicy S.A. jest Rada Nadzorcza w składzie:

  • Leszek Rybak  -  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Halina Rosiak  -  Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Drankiewicz  -  Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Dębicki  -  Członek Rady Nadzorczej