Akcjonariat

WPEC w Legnicy S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura właścicielska

Właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A. jest Energetyka Sp. z o.o.  

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Dokument do pobrania