Najczęściej zadawane pytania

 Jeśli Twojego pytania nie ma na liście - skontaktuj sie z nami

Poniżej lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących energii cieplnej. W przypadku nie znalezienia odpowiedzi na nurtujący problem, zapraszamy do kontaktu.

Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło i jest ona iloczynem stawki opłaty określonej w taryfie (w zależności od średnicy przyłącza) oraz rzeczywistej długości przyłącza.

Rurociągów nie mierzy się oddzielnie. Długość przyłącza jest połową długości rurociągu zasilającego i powrotnego. Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi WPEC w Legnicy S.A.

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest WPEC w Legnicy S.A. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci.

WPEC nie jest dofinansowywany przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 59 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg (28 MJ/kg) w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kWh przez 139 godzin.

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.