Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wiadomości i komunikaty, dotyczące bieżącej działalności Spółki

10
listopad
2023

Informacja dla beneficjentów programu „Ciepłe mieszkanie”

WPEC w Legnicy S.A. informuje, że w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę zaświadczenia lub innego równoważnego dokumentu o braku technicznych i ekonomicznych możliwości przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej - w którym znajduje się lokal, Wnioskodawca może wybrać inny sposób ogrzewania.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

UWAGA!
Wniosek powinien być podpisany i złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową / Spółdzielnię Mieszkaniową – zgodnie z reprezentacją zarządu lub zarządcy, w zależności od podpisanej umowy. Poniżej niezbędne dokumenty do złożenia wniosku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie wniosku, należy się kontaktować z WPEC w Legnicy S.A.

Wszelkich informacji związanych z programem „CIEPŁE MIESZKANIE” udziela Urząd Miasta Legnicy.

Załącznik:
Wniosek o wydanie zaświadczenia