Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wydarzenia, wiadomości i komunikaty dotyczące bieżącej działalności Spółki

20
kwiecień
2022

Projektowanie przyłączy ciepłowniczych

WPEC w Legnicy S.A. zaprasza projektantów sanitarnych do współpracy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych przyłączy ciepłowniczych.

Informacje w Wydziale Inwestycji i Remontów - tel. 76 75 43 165