Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wiadomości i komunikaty, dotyczące bieżącej działalności Spółki

15
styczeń
2024

Struktura paliw pierwotnych, zużytych do wytwarzania ciepła w 2023 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92, WPEC w Legnicy S.A. przedstawia:

1. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2023 roku przez WPEC w Legnicy S.A.

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2023 roku przez WPEC w Legnicy S.A.

3. Informacje o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2023 roku przez WPEC w Legnicy S.A.

Powyższe dane dostepne są w załączniku: 

2023_Struktura paliw_WPEC