Właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A. jest „Energetyka” sp. z o.o.