Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wiadomości i komunikaty, dotyczące bieżącej działalności Spółki

13
marzec
2023

Wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2022

WPEC w Legnicy S.A. przedstawia informację nt. wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczych, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorców końcowych.

Wskaźniki WPc określono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3, do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Powyższe dane dostepne są w załączniku: Wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2022